Regulamin korzystania z serwisu TanieMorze.pl

 

Definicje:

  

TanieMorze.pl

Niniejszy serwis internetowy TanieMorze.pl dostępny jest pod adresem TanieMorze.pl wraz z bazą danych oraz wszelkimi stronami, narzędziami i utworami jest własnością prywatną.

 

Własność

Osoba Prywatna - Krzysztof Stankowski.

  

Prezentacja obiektu

Miejsce w serwisie TanieMorze.pl udostępnione na skończony okres czasu Użytkownikowi, umożliwiające prezentację obiektu noclegowego.

 

Użytkownik

Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu TanieMorze.pl na podstawie niniejszego regulaminu, w tym osoby zamieszczające Prezentacje obiektu oraz osoby posiadające konta osób prywatnych.

 

Moderator

Osoby uprawnione przez TanieMorze.pl do dbania o przestrzeganie regulaminu serwisu przez Użytkowników.

 

Ban

Blokada nałożona przez Moderatora, która może dotyczyć czasowego lub stałego zablokowania możliwości oceniania i/lub komentowania ofert obiektów noclegowych oraz czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta Użytkownika i wybranych funkcjonalności serwisu.

 

Cennik

Cennik dostępu do panelu zapytań oraz prezentacji pełnych danych obiektu oraz promowanie prezentacji obiektów w serwisie TanieMorze.pl ustalany jest przez TanieMorze.pl i dostępny dla właścicieli prezentacji obiektów w Panelu Klienta.

 

Regulamin

Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu TanieMorze.pl

 

 

Własność intelektualna

 

Kopiowanie lub powielanie materiałów znajdujących się w serwisie TanieMorze.pl (ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych) z wyjątkiem przeglądania zawartości serwisu jest zabronione.

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia Użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.

Użytkownik zamieszczając prezentację obiektu w serwisie udziela TanieMorze.pl pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych potrzebnych do ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści jego prezentacji obiektu, w tym przede wszystkim elementów graficznych, m.in. takich jak filmy, zdjęcia, wizualizacje plany, ilustracje. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim, który zamierza wykorzystać lub, który już wykorzystał w jakikolwiek sposób część lub całość utworów, jakie stanowią prezentacja obiektu i jej elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danej prezentacji obiektu z serwisu TanieMorze.pl.

Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu TanieMorze.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących TanieMorze.pl.

 

 

Korzystanie z serwisu TanieMorze.pl oraz odpowiedzialność za korzystanie z serwisu TanieMorze.pl

 

Korzystanie z serwisu TanieMorze.pl wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.

Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

powstrzymania się od działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych TanieMorze.pl lub pogorszenia jakości świadczonych przez firmę TanieMorze.pl usług.

korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi serwisu TanieMorze.pl wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniu Prezentacji obiektu.

powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji poprzez mechanizmy serwisu TanieMorze.pl w tym agitacji politycznej lub religijnej

powstrzymania się od zamieszczania w serwisie TanieMorze.pl jakichkolwiek materiałów naruszających Regulamin, obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

powstrzymania się od rozsyłania za pomocą mechanizmów serwisu TanieMorze.pl, w szczególności poprzez wszelkiego rodzaju formularze kontaktowe, spamu lub informacji handlowych.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie TanieMorze.pl, a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Prezentacji obiektu ze stanem faktycznym.

Użytkownik zakładając konto, tworząc prezentację obiektu oraz zamieszczając materiały w serwisie TanieMorze.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów wideo etc.

TanieMorze.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Prezentacji obiektu zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

TanieMorze.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych spowodowaną dostaniem się danych do logowania na konto Użytkownika w ręce osób trzecich, jeżeli nie nastąpiło to z winy TanieMorze.pl.

TanieMorze.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na koncie Użytkownika lub utratę danych spowodowaną siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.

TanieMorze.pl dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu TanieMorze.pl, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.

TanieMorze.pl zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w celu dokonania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności serwisu TanieMorze.pl.

TanieMorze.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonej prezentacji obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone prezentacje, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące TanieMorze.pl, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

TanieMorze.pl ma prawo do usunięcia konta użytkownika, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące TanieMorze.pl wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

TanieMorze.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu i jest jedynie platformą łączącą sprzedających usługi z kupującymi.

Zamieszczane w serwisie prezentacje obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

TanieMorze.pl oraz Użytkownik i odpowiednio, TanieMorze.pl oraz odwiedzający serwis TanieMorze.pl wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność TanieMorze.pl za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie działań prowadzące do jego obejścia.

 

 

Postępowanie reklamacyjne

 

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez serwis TanieMorze.pl płatnej usługi w terminie do 30 dni od daty jej zakończenia.

Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

 

Polityka plików cookies

 

Serwis internetowy TanieMorze.pl wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika.

Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu TanieMorze.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest TanieMorze.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu TanieMorze.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu TanieMorze.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu TanieMorze.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu TanieMorze.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu TanieMorze.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu TanieMorze.pl;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu TanieMorze.pl;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu TanieMorze.pl;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu TanieMorze.pl.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z TanieMorze.pl reklamodawców oraz partnerów.

 

 


Pozostałe postanowienia

 

Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez TanieMorze.pl. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.

Użytkownik serwisu zamieszczający w nim swoje dane teleadresowe mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na przesyłanie na ich elektroniczny adres informacji handlowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. 144, poz.1204).

Użytkownik, który zamieścił prezentację obiektu lub zamieścił materiały takie jak zdjęcia, czy filmy wideo w serwisie TanieMorze.pl wyraża zgodę na publikację tych materiałów lub ich części na innych podstronach serwisu TanieMorze.pl, w serwisach partnerskich oraz innych mediach m.in. takich jak prasa, telewizja, radio, Internet, telefony komórkowe, bannery i billboardy. Emisja takich materiałów jest bezpłatna. Ze względów technicznych treść tych materiałów publikowanych w innych mediach może odbiegać od treści zamieszczonej w serwisie TanieMorze.pl.

TanieMorze.pl. nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie TanieMorze.pl materiałów i prezentacji obiektu.

 

 

Użytkownik,

Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez TanieMorze.pl w dowolnym miejscu na stronie z jego prezentacją obiektu, w tym wprost w jej treści reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług TanieMorze.pl lub podmiotów współpracujących z TanieMorze.pl. Elementy te będą zamieszczane tak, aby nie zakłócać układu graficznego prezentacji obiektu.

TanieMorze.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie daty ostatniej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w serwisie TanieMorze.pl.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11.03.2021

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

TanieMorze.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody przez któregokolwiek z Użytkowników.

Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi w serwisie TanieMorze.pl podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami w serwisie TanieMorze.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby TanieMorze.pl.